Stroje a zariadenia

Výstredníkové lisy

Výstredníkové lisy :

    LEN 40 C,   LEN 160 C, LEN 40 C,  LEN 25 C, LEN 25 C,

          LEN 25 C, LEN 25 C, LEN 25 R,

    LEN 63 C  s delením nosnej pásky, odvíjačom zvitkov a rovnačkou/,

    LEN  250 P s delením rozpernej pásky, odvíjačom zvitkov a rovnačkou/,

    LENA 63 C s odvíjačom zvitkov, rovnačkou, s prepojením na valcovaciu linku

Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy
Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy
Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy
Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy
Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy
Stroje a zariadenia / Výstredníkové lisy