Personál

V spoločnosti HUDÁK spol. s .r.o. v Čaklove pracuje vysokokvalifikovaný personál na vysokej odbornej  úrovni s platnými    certifikátmi  v oblasti:

  • IWE - Medzinárodný zváračský inžinier, certifikovaný Prvou zváračskou, a.s. Bratislava

  • IWT - Medzinárodný zváračský  technológ, certifikovaný Výskumným ústavom zváračským        PI - SR Bratislava

  • Kontroly výroby a zvárania - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly vo zváraní dráhových vozidiel vydaný Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave pre IWE /PZ/

  • Kontroly výroby a zvárania - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly vo zváraní dráhových vozidiel vydaný Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v Bratislave pre IWT /VÚZ - PI SR/

  • Kontroly zvarov – Certifikát pre skúšanie vizuálnymi metódami VT - 2.stupeň vydaný VÚZ  PI - SR Bratislava

  • Kontroly zvarov – Certifikát pre skúšanie vizuálnymi metódami VT - 2 .stupeň vydaný Úradom pre reguláciu železničnej dopravy  Bratislava

  • Zvárania – zváračský personál s kvalifikáciou podľa STN EN ISO 9606 - 1