Certifikáty

V súčasnosti spoločnosť HUDÁK spol. s.r.o. V Čaklove pracuje na vysokej úrovni a vlastní platné certifikáty a oprávnenia v oblasti: 
ISO 9001:2015 - Certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v oblasti vývoja a výroby valcovaných profilov, výroby oceľových zárubní , trubkového lešenia, vzduchových brzdových valcov a strojárenských súčiastok  preverený spoločnosťou SNAS – TÜV SÜD Slovakia
  • Certifikát solventnosti - vydaný certifikačným orgánom vykonávajúcom certifikáciu a kontrolu plnenia podmienok Registra solventných firiem.
  • Zvárania – Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v rozsahu prvej certifikačnej úrovne CL 1 podľa  EN ISO 15 085-2
  • Zvárania – Certifikát na zváranie koľajových vozidiel a ich časti v rozsahu certifikačnej úrovne CL 1 podľa DIN EN 15 085 – 2 od spoločnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH – Germany
  • Skúšania – Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových  vozidiel v rozsahu VT – 2   vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
  • Požiadaviek na kvalitu – Potvrdenie o splnení požiadaviek na kvalitu subdodávateľov zváraných koľajových vozidiel a ich dielov podľa EN  ISO 15 085, vydané spoločnosťou Tatravagónka a.s. Poprad