Doprava

Pre zabezpečenie spoľahlivej, včasnej a bezpečnej prepravy tovaru sme vynovili vozový park nákladných vozidiel. V súčasnosti zabezpečujeme vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovaru vozidlami Volvo (6 ton a 9 ton), Mercedes (25 ton), Peugeot (1,5 tony) po celej Európe.
Sme schopní zabezpečiť všetky druhy prepráv na požadovanej úrovni s poistením tovaru a rizík pri preprave tovaru v rámci vnútroštátnej dopravy a podľa dohôd CMR.